วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพ POP-UP

1.ภาพ POP-UPแบบตั้ง วิธีนี้เป็น POP-UP ที่เห็นมากที่สุด เพราะสามารถทำได้ง่าย เป็น POP-UP ที่มีเทคนิคภาพที่ตั้งขึ้นมาจากพื้นหลัง เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ
2.ภาพ POP-UPแบบยืน วิธีนี้เป็น POP-UP ที่เห็นแล้วจะตื่นเต้นมาก เพราะเป็น POP-UP ที่มีเทคนิคภาพที่โดดเด่น พอเปิดขึ้นมาแล้ว ภาพ POP-UP จะยืนขึ้นมาจากพื้นหลัง สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
3.ภาพ POP-UPแบบกรีด วิธีนี้เป็น POP-UP ที่นิยมมาก เพราะเป็น POP-UP ที่มีเทคนิคภาพที่จะตั้งขึ้นมาจากพื้นหลังอยู่ระหว่างกึ่งกลางของพื้นหลัง เป็นเทคนิคที่ทำไม่ยากนัก เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจ ดูมีมิติ 4.ภาพ POP-UPแบบตัด วิธีนี้เป็น POP-UP ที่ง่ายมาก เพราะเป็น POP-UP สามารถตัดเป็นฐานและนำภาพมาติดให้สวยงาม จัดวางให้เหมาะสม เป็นเทคนิคภาพที่จะตั้งขึ้นมาจากพื้นหลังอยู่ระหว่างกึ่งกลางของพื้นหลัง น่าสนใจนำไปประกอบการเรียนการสอนได้

ไม่มีความคิดเห็น: