วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ลักษณะทั่วไป ของ POP-UP แบบตั้ง

ลักษณะทั่วไป ของ POP-UP แบบตั้ง
POP-UP แบบนี้จะมีลักษณะเด่น ตรงที่ภาพสามารถยื่นขึ้นออกจากกันระหว่าง พื้นหลังกับตัวภาพ ซึ่งจะสร้างความเร้าใจให้กับผู้เรียนมาก

หลักการในการผลิตภาพ POP-UP แบบตั้ง
1. ในการที่จะทำภาพPOP-UP แบบนี้ จะต้องเผื่อส่วนพื้นที่ทางด้านข้างทั้งสองด้านไว้ เพื่อใช้เป็นฐานติดกาว ระหว่างตัวภาพกับพื้นของภาพ
2. ภาพที่นำมาทำต้องเป็นภาพที่ตัดหรือฉลุง่าย เพื่อสะดวกในการทำงาน
3. กาวที่ใช้ทาบริเวณฐานของภาพ ควรใช้กาวลาเท็กซ์ เพราะจะได้ติดแน่น เมื่อทากาวแล้วให้รีบติดกับพื้นหลังทันที ก่อนที่กาวจะแห้ง และพับปกเข้าหากัน เพื่อให้ภาพขยับเข้าอยู่ตำแหน่งและติดได้แนบสนิท


ขั้นตอนการผลิตภาพ POP-UP แบบตั้ง
1.วาดภาพหรือสำเนาภาพ ลงบนกระดาษที่มีความหนา 150-180 แกรม ขนาด A4 และระบายสีให้สวยงาม

2. ตัดเจาะภาพ ดังรูป และเผื่อพื้นที่กระดาษด้านข้างทั้งสองด้าน ไว้ข้างละ 1 นิ้ว พับไปด้านหลังของภาพ เพื่อไว้ใช้ทากาว ติดกับภาพพื้นหลัง
3.ทากาวตรงฐานด้านข้างของภาพที่พับไปด้านหลังทั้งสองด้าน
4.นำภาพติดลงบนภาพพื้นหลังที่มีความหนา 150-180 แกรม ขนาด A4 โดยติดให้ชิดขอบตามแนวของกระดาษและภาพ ระวังอย่าให้กาวติดตรงส่วนอื่น นอกจากบริเวณฐานด้านข้างทั้งสองด้าน
5.เราก็จะได้ภาพPOP-UP แบบตั้ง ซึ่งจะสร้างความสนใจและความแปลกตาให้กับผู้เรียนมากข้อควรระวังและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการผลิต POP-UP แบบตั้ง
1. ภาพที่ตั้งขึ้นมาไม่แข็งแรง ปัญหานี้แก้ไขได้โดย ในขั้นตอนเวลาตัดเจาะภาพ อย่าตัด หรือเจอะมากเกินไปเพราะจะทำให้ตัวภาพอ่อนไม่ตั้งขึ้น
2. ปกที่เป็นพื้นหลังปิดไม่สนิท ปัญหานี้แก้ไขได้โดย เมื่อทากาวที่ฐานด้านข้างเรียบร้อยแล้ว ให้รีบติดทันที รีบพับปกเข้าหากันให้แนบสนิท

การเก็บรักษาภาพ POP-UP
1. เก็บใส่ซองกระดาษ หรือ ซองพลาสติก
2. เก็บใส่แฟ้ม
3. ทำกล่องสำหรับเก็บโดยเฉพาะ โดยแยกเป็นเรื่องๆ หรือเป็นชุด

การประยุกต์ใช้
1. สร้างสรรค์เป็นการ์ดอวยพร
2. นำไปประกอบตกแต่งในป้ายนิเทศเพื่อดึงดูดความสนใจ
3. นำไปประกอบการเรียนการสอน
4. ใช้ประกอบการเล่านิทาน
5. ทำธุรกิจเล็กๆ

ไม่มีความคิดเห็น: