วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ลักษณะทั่วไป ของ ภาพเคลื่อนไหว แบบพับ
ภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ จะมีแกนที่ใช้ดึงภาพ เพื่อให้ตัวการ์ตูนสามารถขยับซ่อนตัวหรือแอบมองได้ ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เรียนมาก


หลักการในการผลิตภาพ ภาพเคลื่อนไหว แบบพับ
1. ภาพเคลื่อนไหว แบบพับ นี้ ต้องใช้แกนสองอันทากาวประกบกับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแกน
2. การพับควรกะระยะให้พอดีตามต้องการ เพื่อไม่ให้กระดาษอ่อนเสียรูปทรง
3. การติดกาวต้องระวังอย่าติดให้ชิดกับแกนมากนักเพราะอาจทำให้ดึงแกนขึ้น-ลงลำบาก
4. ในการตัดส่วนปลายของแกนต้องระวัง อย่าตัดชิดเกินไปเพราะอาจทำให้แกนสั้นไม่สามารถดึงได้ขึ้น-ลงได้
5. กาวที่ใช้ควรใช้กาวลาเท็กซ์ เพราะจะได้ติดแน่น เมื่อทากาวแล้วให้รีบติดทันที ก่อนที่กาวจะแห้ง แล้วกดให้แน่นและอย่างพึ่งรีบขยับ รอสักครู่ให้กาวแห้ง เพื่อที่จะได้ติดอย่างแนบสนิท


ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหว แบบพับ

1.วาดภาพหรือสำเนาภาพ ลงบนกระดาษที่มีความหนา 150-180 แกรม ขนาด A4 ระบายสีให้สวยงาม
\


2. ตัดภาพและแกน ดังรูป โดยแกนต้องใช้ 2 อัน ทากาวประกบกัน เพื่อที่แกนจะได้มีความแข็งแรง ไม่อ่อนเวลาดึงขึ้น-ลง


3. ทากาวที่แกนแล้วติดกับด้านหลังของรูปตัวการ์ตูน ดังรูป4.พับตัวการ์ตูนให้เหมือนกับกำลังซ่อนตัวหรือแอบมองอยู่ ดังรูป5.ทากาวด้านหลังของตัวการ์ตูนในส่วนที่กำหนดไว้ ดังรูป โดยเว้นช่วงให้ห่างจากแกนเล็กน้อย


6.นำภาพไปติดกับพื้นหลัง ดังรูป จากนั้นตัดตกแต่งความสั้นยาวของแกนให้เหมาะสมสวยงาม
7.เราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวพับ ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เรียนมาก

ข้อควรระวังและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการผลิต ภาพเคลื่อนไหวพับ
1. แกนดึงไม่คล่อง ปัญหานี้แก้ไขได้โดย เวลาทากาวต้องเว้นช่องว่างให้ใหญ่กว่าแก่นเล็กน้อยเพื่อที่แกนจะได้ขยับขึ้นลงได้สะดวก
2. ตัดแกนแล้วสั้นเกินไป ปัญหานี้แก้ไขได้โดย ในการติดรูปควรติดให้อยู่กึ่งกลางของภาพ เพราะเวลาตัดแกนให้พอดีกับขอบกระดาษแล้ว แกนจะได้ไม่สั้นเกินไป
3. ติดกาวแล้วไม่สนิทหลุดได้ ปัญหานี้แก้ไขได้โดย กาวที่ใช้ ควรใช้กาวลาเท็กซ์ เพราะจะได้ติดแน่น เมื่อทากาวแล้วให้รีบติดทันที ก่อนที่กาวจะแห้ง แล้วกดให้แน่นและอย่างพึ่งรีบดึงแกน รอสักครู่ให้กาวแห้ง เพื่อที่จะได้ติดอย่างแนบสนิท

การเก็บรักษาภาพเคลื่อนไหว
1. เก็บใส่ซองกระดาษ หรือ ซองพลาสติก
2. เก็บใส่แฟ้ม
3. ทำกล่องสำหรับเก็บโดยเฉพาะ โดยแยกเป็นเรื่องๆ หรือเป็นชุด

การประยุกต์ใช้
1. สร้างสรรค์เป็นการ์ดอวยพร
2. นำไปประกอบตกแต่งในป้ายนิเทศเพื่อดึงดูดความสนใจ
3. นำไปประกอบการเรียนการสอน
4. ใช้ประกอบการเล่านิทาน
5. ทำธุรกิจเล็กๆ

ไม่มีความคิดเห็น: