วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ลักษณะทั่วไป ของ ภาพเคลื่อนไหว แบบขยับ

ลักษณะทั่วไป ของ ภาพเคลื่อนไหว แบบขยับ
ภาพเคลื่อนไหว แบบนี้เหมาะที่จะทำให้ส่วนปีก แขน และขาของตัวการ์ตูนสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ เมื่อดึงภาพ ซึ่งจะสร้างความเร้าใจให้กับผู้เรียนมาก


หลักการในการผลิตภาพ ภาพเคลื่อนไหวแบบขยับ
1. ภาพเคลื่อนไหวแบบขยับนี้ ในการพับแกนแต่ละส่วนต้องมีขนาดเท่าๆ กันทุกส่วน เพื่อภาพจะได้ขยับอย่างถูกต้องและสวยงาม
2. การวาดปีก แขน หรือขา ให้วาดชูสูงขึ้นมากกว่าปกติเล็กน้อย เพราะเวลาพับแกนแล้ว ปีกจะต่ำลง จึงต้องวาดให้ชูสูงมากกว่าปกติเล็กน้อย
3. กาวที่ใช้ ควรใช้กาวลาเท็กซ์ เพราะจะได้ติดแน่น เมื่อทากาวแล้วให้รีบติดทันที ก่อนที่กาวจะแห้ง แล้วกดให้แน่นและอย่างพึ่งรีบขยับ รอสักครู่ให้กาวแห้ง เพื่อที่จะได้ติดอย่างแนบสนิทขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวแบบขยับ
1.วาดหรือสำเนาภาพการ์ตูน ลงบนกระดาษที่มีความหนา 150-180 แกรม โดยแยกกันระหว่างส่วนลำตัวกับปีก ในการวาดส่วนของปีกจะต้องวาดให้ชูสูงกว่ามากกว่าปกติเล็กน้อย ดังรูป ระบายสีให้สวยงาม


2. ปีกจะเป็นชิ้นเดียวกันกับแกน โดยแกนจะต้องมีการกำหนดรอยพับและบริเวณที่จะทากาว รอยพับแต่ละส่วนต้องเท่ากัน ดังรูป (ในที่นี้กำหนดส่วนละ 1 เซนติเมตร)จากนั้นระบายสีให้สวยงาม


3. ตัดภาพลำตัวกับแกนปีก ดังรูป
4.ทากาวบนแกน ดังรูป แล้วนำตัวของการ์ตูนไปติด


5.เราก็จะได้ภาพภาพเคลื่อนไหวแบบขยับ ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เรียนมาก


ข้อควรระวังและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการผลิต ภาพเคลื่อนไหวแบบขยับ
1. ติดตัวการ์ตูนแล้ว เวลาขยับตัวการ์ตูนเลยออกจากกระดาษ ปัญหานี้แก้ไขได้ คือ เวลาติดแกนกับพื้นหลัง ต้องคำนึงถึงเวลานำตัวการ์ตูนมาติดทับอีกที ตัวการ์ตูนต้องไม่เลยออกจากระดาษ
2. ปีกไม่ขยับ ปัญหานี้แก้ไขได้โดย เวลาทากาวต้องทาต้องตำแหน่งที่กำหนดไว้เท่านั้น ถ้าทาผิดปีกก็จะไม่สามารถขยับได้
3. ปีกอยู่ต่ำเกินไป ปัญหานี้แก้ไขได้โดย เวลาวาดปีกต้องวาดให้ชูสูงมากกว่าปกติ เพราะเมื่อพับแกนแล้วปีกจะต่ำลง จึงต้องวาดปีกให้ชูสูงมากกว่าปกติ
4. ติดกาวแล้วไม่สนิทหลุดได้ ปัญหานี้แก้ไขได้โดย กาวที่ใช้ ควรใช้กาวลาเท็กซ์ เพราะจะได้ติดแน่น เมื่อทากาวแล้วให้รีบติดทันที ก่อนที่กาวจะแห้ง แล้วกดให้แน่นและอย่างพึ่งรีบขยับ รอสักครู่ให้กาวแห้ง เพื่อที่จะได้ติดอย่างแนบสนิท

การเก็บรักษาภาพเคลื่อนไหว
1. เก็บใส่ซองกระดาษ หรือ ซองพลาสติก
2. เก็บใส่แฟ้ม

ไม่มีความคิดเห็น: