วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ลักษณะทั่วไป ของ POP-UP แบบปากยื่น

ลักษณะทั่วไป ของ POP-UP แบบปากยื่น
POP-UP แบบนี้จะมีลักษณะเด่น ในส่วนของปากของการ์ตูนที่สามารถยื่นออกมาเป็นมิติ ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เรียนมาก


หลักการในการผลิตภาพ POP-UP แบบปากยื่น
1. การวาดหรือสำเนาภาพที่จะทำ POP-UP แบบนี้ ส่วนของปากการ์ตูน จะต้องอยู่ระหว่างรอยพับของกระดาษ
2. เวลาติดปากลงบนภาพต้องคำนึงถึงเวลาปิดปก ระวังส่วนปากจะเลยเกินออกจากเล่ม
3. กาวที่ใช้ ควรใช้กาวลาเท็กซ์ เพราะจะได้ติดแน่น เมื่อทากาวแล้วให้รีบติดทันที ก่อนที่กาวจะแห้ง และรับพับปกเข้าหากัน เพื่อที่จะได้ติดอย่างแนบสนิท

ขั้นตอนการผลิตภาพ POP-UP แบบปากยื่น
1.วาดภาพหรือสำเนาภาพ ลงบนกระดาษที่มีความหนา 150-180 แกรม ขนาด A4 โดยให้ส่วนของปากการ์ตูน อยู่ระหว่างรอยพับของกระดาษและระบายสีให้สวยงาม


2. วาดภาพหรือสำเนาภาพปากของการ์ตูน โดยแยกส่วน ออกจากพื้นหลัง


3. ตัดภาพปากการ์ตูนเหลือพื้นที่ด้านในของปาก ดังรูป เพื่อใช้เป็นฐานในการติดปากกับพื้นหลัง ดังรูป


4.นำภาพปากการ์ตูนที่ตัดไว้ ทากาวในส่วนที่เป็นฐาน นำไปติดกับพื้นหลัง โดยติดให้อยู่ระหว่างรอยพับของกระดาษ ดังรูป แล้วรีบพับทันที เพื่อกาวจะได้ติดแน่นสนิท


5.เราก็จะได้ภาพ POP-UP แบบปากยื่น ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เรียนมาก


ข้อควรระวังและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการผลิต POP-UP แบบปากยื่น
1. ปากของตัวการ์ตูนไม่ตรงกับรอยพับ ปัญหานี้แก้ไขได้โดย ในขั้นตอนการวาดหรือสำเนาภาพที่เป็นพื้นหลังเราต้องแบ่งครึ่งกระดาษให้พอดี หรือพับครึ่งกระดาษให้เห็นเส้นรอยพับแล้วจึงจะทำการวาดภาพหรือสำเนาภาพ ให้ส่วนกลางของปากการ์ตูนตรงกับรอยพับ
2. ปากของการ์ตูนติดไม่สนิทและไม่สวยงาม ปัญหานี้แก้ไขได้โดย เมื่อทากาวที่ฐานเรียบร้อยแล้ว ให้รีบติดทันที รีบพับปกเข้าหากันให้แนบสนิท ปากก็จะไม่มีรอยยับ

การเก็บรักษาภาพ POP-UP
1. เก็บใส่ซองกระดาษ หรือ ซองพลาสติก
2. เก็บใส่แฟ้ม
3. ทำกล่องสำหรับเก็บโดยเฉพาะ โดยแยกเป็นเรื่องๆ หรือเป็นชุด

การประยุกต์ใช้
1. สร้างสรรค์เป็นการ์ดอวยพร
2. นำไปประกอบตกแต่งในป้ายนิเทศเพื่อดึงดูดความสนใจ
3. นำไปประกอบการเรียนการสอน
4. ใช้ประกอบการเล่านิทาน 5. ทำธุรกิจเล็กๆ

ไม่มีความคิดเห็น: